Ny helkontinuerlig girkasse reduserer drivstofforbruket 50 - 80 %

Innledning
Den tredje internasjonale miljøutredningen fra FNs klimapanel estimerer at inntil 25 % av alle artene på jorden, mer enn 1 million, kan dø ut innen 2050 hvis vi ikke får gjort noe med de enorme utslippene av klimagassen CO 2 . Da er det virkelig gledelig å kunne fortelle om et nytt gir som vil løse dette problemet uten at man behøver å kjøre mindre bil. Som kan bidra til at verden kan oppfylle Kyoto-avtalen 5 til 7 ganger uten å forringe levestandarden. Som kan bidra til at jordens samlede oljeressurser holder 100 % lenger. Som kan bidra til at man bruker mindre materialer og ressurser i hver eneste bil, traktor, skip, fly osv. Som kan bidra til at industrien over hele verden får en ny oppsving. Som kan redusere støyen fra alle kjøretøyer kraftig. Hvordan vi kan løse alle disse problemene er egentlig veldig enkelt. Det som var den store utfordringen var å finne opp den tekniske oppfinnelsen som var nødvendig for å få dette til. Det har jeg gjort og den nye tekniske løsningen er meget robust, enkel og solid.

Hvorfor så dramatisk fall i drivstofforbruket?
Med min nye oppfinnelse, en helkontinuerlig girkasse, som kan bygges for alle effekter fra de helt små gir for mopeder og personbiler til de helt store for skip og fly, kan alle få helt korrekt og minimalt drivstofforbruk. I alle kjøretøy er det en girkasse og der man ikke har det som i skip og fly burde man ha hatt det. Med de nåværende girkassene girer man i trinn. Motorene går derfor nesten aldri optimalt. For å illustrere dette kan vi bruke en personbil som kjører i 120 km/t på en motorvei. Med dagens girkasser må bilmotoren rotere med 3000 omdreininger pr minutt på grunn av utvekslingsforholdet i girkassene. Men når man setter inn en girkasse med mye større utvekslingsområde kan bilmotoren rotere med bare 1000 omdreninger pr minutt fordi målinger har vist at det kreves bare 7 til 15 kW motoreffekt for å holde hastigheten. Fordi forbruket er proporsjonalt med turtallet, vil drivstofforbruket allerede av denne grunn reduseres til 1/3! Og fordi man allerede i dag har standard bilmotorer som yter opptil 370 kW (500 hk) med 2 liters motor kan motorvolumet reduseres til 1/3 fordi man fortsatt får nok effekt med god margin til å holde bilen i 120 km/t. Og fordi forbruket er proporsjonalt med motorvolumet, vil drivstofforbruket av denne grunn reduseres til ytterligere 1/3! Når vi så multipliserer effekten av disse to forhold med hverandre får vi det oppsiktsvekkende resultat at man uten å redusere hastigheten kan redusere forbruket av drivstoff, ved dette vanlige forekommende kjøreeksempel, til 1/9 av det man forbruker i dag med mye bedre kjørekomfort og vesentlig redusert støy. Hvis det ikke er en sensasjon å kunne redusere forbruket med nesten 90 % så er ingenting det! Og dette allerede før vi begynner å ta hensyn til besparelsene fra redusert vekt av motor, girkasse, drivstofftank, hjuloppheng, drivverk, karosseri og bedret aerodynamikk med påfølgende redusert behov for motorstørrelse og optimalisering av motoren ut fra det enkle forhold at motoren heretter kan dimensjoneres bare ut fra effektbehov uten å måtte ta hensyn til dreiemoment. Tekniske kyndige forstår hva jeg mener. Tilsvarende beregninger kan selvfølgelig gjøres for andre driftskondisjoner som tomgang, akselerasjon, oppstart etter stopp osv. En computer tilpasser utvekslingen på det helkontinuerlige giret og motorturtallet til den mest optimale driftkondisjonen mange ganger i sekundet.

Fantastiske besparelser for deg som kunde
Jeg har til dags dato ikke møtt en eneste person som er glad over store drivstoffutgifter, og det med rette. Drivstoffutgiftene for en bil er så store at besparelsene ved den nye generasjon biler med vår helkontinuerlige girkasse vil være like store som innkjøpsprisen. Dessuten vil bilen bli billigere fordi motoren, startmotor, drivstofftank, eksosanlegg, kjøleanlegg, motoroppheng osv blir fysisk mindre. Dette selv om bilen får mye bedre akselerasjon og kjørekomfort. Bilen blir behagligere å kjøre fordi all tilpassing av motorturtall og girutveksling overlates til en computer. Den vil gjøre det bedre enn noen person fordi computeren hele tiden beregner korrekt girutveksling og motorturtall ut fra målt drivhjulsmoment og ønsket hastighet. Bilen vil gå mye mer stille fordi den ikke ruser og fordi den blir enklere å støydempe. Du får derfor en mer stillegående bil hvor du har mer glede av å høre på musikk eller prate med andre i bilen. I tillegg blir det sjeldnere service, mindre reparasjoner og vedlikehold fordi motoren går færre omdreininger pr mil. Bremsene blir mindre belastet fordi mye mer av hastighetsreduksjonen skjer med bremsing fra motoren. For noe av de pengene du sparer på drivstoff kan du med god samvittighet koste på deg en mer velutstyrt bil fordi det forbrukes så lite naturressurser til å produsere fantastiske musikkanlegg, navigasjonssystem, gode seter, osv. De bilfabrikkene som vil delta i dette tidenes største generasjonsskifte får sin del av gevinsten ved lavere produksjonskostnader og et eventyrlig salg fordi hele den gamle person- og lastebilparken må skiftes ut i løpet av noen få år på grunn av det høye drivstofforbruket og avgassutslippet. Det bør være en fin belønning for strevet. Derfor er vi overbevist om at denne generasjonen biler vil finnes tilgjengelig på markedet i løpet av svært få år.

0-100 km/t på halve tiden
Bilfabrikker og motorblader oppgir nesten alltid hvor fort biler kan akselerere fra 0 til 100 km i timen. Når vi sammenligner disse tallene med beregnede verdier for hvor fort en bil burde akselerere ser man raskt at bilene burde være opp i 100 km i timen på omtrent halve tiden. Dette er enkelt å beregne fordi vi har både vekten og motoreffekten. Årsaken til denne store forskjellen skyldes ene og alene dagens girkasser. De gjør det ikke mulig for motoren å arbeide i optimalt turtall og med optimal effekt under hele akselerasjonen fordi giringen skjer i trinn og derfor vil motoren det meste av akselerasjonstiden jobbe uoptimalt uten å produsere maksimal effekt. Det blir annerledes med det nye giret. Ved kick-down og vårt kontinuerlige gir vil computeren øke turtallet på motoren slik at den gir maksimal effekt og deretter øke girutvekslingen kontinuerlig hele tiden slik at man overfører maksimaleffekten til hjulene absolutt hele tiden. Bilene vil derved akselerere omtrent dobbelt så raskt som i dag. Tallene viser at dette vil gi en vanlig familiebil akselerasjonsegenskaper omtrent som dagens sportsbiler. Og dette med mindre drivstofforbruker fordi motoren går med god virkningsgrad under hele akselerasjonen og fordi akselerasjonstiden er så mye kortere.        

Også for alle andre fartøy og maskiner
Det som videre er eventyrlig er at denne girkassen og tilsvarende optimaliseringer også kan gjøres på alle andre maskiner som trenger gir. Dvs. alt fra traktorer, trailere, skogsmaskiner, anleggsmaskiner, fabrikkanlegg osv. til skip og fly. Dette vil bidra til en optimalisering og mer effektive maskiner som vel er uten sidestykke hittil. Man vil få utført arbeidet mye mer effektivt, med redusert støy, mindre energi- og materialforbruk og alle maskiner blir enklere å kjøre. For å få dette til trenger vi å få til et samarbeid mellom alle positive krefter. Vi trenger derfor kontakt med produsenter av maskiner og kjøretøy som trenger dette helkontinuerlige giret i sine produkter slik at vi kan få dette fram så fort som mulig. Verden trenger det nå. De som ønsker å samarbeide med oss fordi de trenger slike produkter eller ønsker å bidra til vekst og velstand kan kontakte oss på email: flagear@fladby.com.

Enorme miljøgevinster
Når man har fått tatt den nye oppfinnelsen i bruk vil dette forsiktig anslått, resultere i:

+
Verdens årlige forbruk av olje reduseres med 1,8-2,9 milliard tonn pr år. Det resulterer i at oljeforekomstene i verden varer minst 100 % lenger.
+
Man reduserer CO 2 - utslippet til atmosfæren med minst 6 -10 milliarder tonn pr. år. Det betyr at man kan greie å få til en reduksjon som antagelig blir stor nok ifølge ekspertene til at man hindrer utryddelsene av alle de 1 million artene på jorden som FN er redd for.
+
Alle gamle og miljøskadelige biler, skip, fly og andre maskiner vil bli konkurrert ut.
+
Materialene man da gjenvinner gir mulighet for å produsere mye mer nytt og miljøvennlig utstyr på en betryggende måte.
+
Da motorer som er mindre og som alltid går optimalt er mye lettere å støyisolere, vil støyplagene som finnes nesten overalt i dag kunne reduseres til et minimum.
+
Når alle biler og maskiner blir mye enklere å kjøre og alle blir bygget etter nyeste metoder regner jeg med att ulykkene kan reduseres sterkt med alt hva det betyr av mindre smerte, sorg og kostnader.

Arbeid og velstand for alle
Et av de store problemer i verden i dag er mangel på meningsfylt og nyttig arbeid. Det blir det her. Anslagsvis vil det bli arbeid for flere millioner mennesker når det skal produseres girkasser til maskinene som skal erstatte de gamle hvis de skal skiftes ut i løpet av en 10-års periode. Til å produsere de nye maskinene blir det arbeid for 10 ganger så mange. I tillegg til arbeidet i industrien for å lage alle de nye kjøretøyene og maskinene som skal konstrueres, designes og bygges, skal alle de gamle gjenvinnes på en betryggende og god måte. Det vil også gi en optimisme og tro på fremtiden i alle miljøer, fra de tekniske til de som jobber med helse og miljø. Mange land sliter i dag med store kostnader til import av drivstoff, materialer kombinert med høy arbeidsledighet. Når drivstofforbruket halveres eller går enda lavere vil mange land som for eksempel USA igjen bli nesten selvforsynte med olje. Det blir behov for et meget stort antall arbeidsplasser som vil bidra til en eventyrlig vekst i verdiskapningen og derved velstand og hjelp til å handtere den økonomiske balansen med utlandet.

 

Av Sivilingeniør Tron-Halvard Fladby 18.6.2004